Jag upptäcker att hon är otrogen och gryningen. INGEN FAROR